David Hudson

David Hudson

David Hudson har en sterk profetisk tjeneste. Han er tilknyttet Salt&Light sitt nettverk (www.saltlight.org), hvor han bidrar til å byg ...

Read more
Margareth & Jan Halvorsen

Margareth & Jan Halvorsen

Margareth og Jan Halvorsen er grunnleggere og pastorpar i Zoé Kirken i Fredrikstad (www.zoe.no). De er begge hjertevarme og inkluderende tr ...

Read more
Stop CISPA