e&m

Maryann og Egon Davidsen har vært gift i over 30 år og har to døtre, en sønn, en svigersønn og tre barnebarn.

De har gått to år på Livets Ord sin bibelskole i Sverige. I 1984 dro de ut som misjonærer, først til Danmark, hvor de arbeidet med tv-arbeid, menighet, bibelskole og misjon i mer enn 15 år.

Egon har som misjonsleder, pastor og bibellærer bidratt til at mange menigheter har blitt plantet i Skandinavia, Øst-Europa og Afrika. Han har hatt en sentral rolle i misjon som har som nådd ut med Guds ord og humanitær hjelp til mange land i Øst-Europa, Afrika og Asia.

Maryann har vært lovsangsleder og undervist og trent lovsangere i en årrekke. I løpet av tiden i Afrika startet hun et kor med 100 sangere.

De har også reist til India, Filippinene, Dubai m.m., hvor de har vært med på store kampanjer med opp til 300 000.

I 2005 flyttet de hjem til Norge, hvor de var med å bygge opp Zoé Kirkens bibelskole i Fredrikstad. I 2010 flyttet de nærmere Oslo og engasjerte seg i arbeid med deltidsbibelskole og lovsangsfester i Bredtvet kirke. De arbeidet på Troens Bevis Bibel- og Misjonsinstitutt som er tilknyttet Jesus Church i Oslo, etter at den flyttet fra Sarons Dal, og i 2011 startet de en site-kirke i Kolbotn for Jesus Church.

I dag er de engasjert med menighetsarbeid i Follo, med visjon for hele regionen og Oslo sør. De startet Familiekirken i Follo i september 2013. De har også gjennom deres misjonsarbeid Restoration, startet deltidsbibelskoler i Pakistan og India. Dette arbeidet vokser for hvert år og er et instrument til å utruste troende med Guds ord, som hjelper dem til å komme inn i sterk tjeneste for Gud, starte kirker og dele de gode nyhetene om Jesus Kristus.

English:

Egon and Maryann Davidsen have been married for over 30 years and have two daughters, a son, a son-in-love and three lovely grandchildren.

They have graduated from Word of Life's Bible school in Sweden. In 1984 they left Norway as missionaries, first to Denmark, where they worked with television, church, Bible school and mission for more than 15 years.

Egon has as mission leader, pastor and bible teacher been a part of planting many churches in Scandinavia, Eastern Europe and Africa. He has played a key role in mission work reaching out with the gospel and humanitarian aid to many countries in Eastern Europe, Africa and Asia.

Maryann has been a worship leader and taught and trained worshipers for years. During her time in Africa, she started a choir with 100 singers.

They have also traveled to India, Philippines, Dubai, etc., where they have been involved in big campaigns with up to 300,000 people.

In 2005 they moved back to Norway, where they were part of starting Zoé Church Bible School (Zoékirkens Bibelskole) in Fredrikstad. In 2010 they moved closer to Oslo and started working with part-time Bible school and worship evenings in Bredtvet Church. They worked at Troens Bevis Bible and Missions Institute associated with Jesus Church in Oslo, and in 2011 they started a site church in Kolbotn (Oslo south) for Jesus Church.

Today they are engaged in building church in Follo, with vision for the whole region and Oslo. They started Familiekirken in Follo (Family Church) in September 2013. They have also through their missions organization Restoration started part-time Bible schools in Pakistan and India. This work is expanding every year and is an instrument to equip believers with the Word of God, that helps them to start ministries and churches, and to share the gospel of Jesus Christ.


Stop CISPA