Annenhver uke kl 19.00 har vi lifegrupper i hjemmene.

Her samles vi til felleskap med andre troende og her kan du invitere venner og andre som ikke er vant til å gå i kirke.

Vi starter med kaffe og samtale, før vi har lovsang, kort forkynnelse av ordet, og forbønn. Dette er et møtested hvor du kan komme tettere på andre, bygge relasjoner og dele hjerte på tvers av bakgrunn og alder.

Ta gjerne kontakt på mail: info@familiekirken eller mobil: 473 59 639 om du lurer på hvor du kan komme neste gang!


Stop CISPA