Egon Davidsen

Pastor og grunnlegger av Familiekirken
info@familiekirken.no

Egon har gjennom sine mangeårige studier av Guds Ord fått en innsikt og dybde i åpenbaringen om den troendes rettferdige posisjon i Kristus, som mange mennesker har blitt velsignet av. Hans bok: Rettferdighet - En gave fra Gud, blir brukt på mange bibelskoler og studiegrupper, og vil gi deg en unik forståelse av hva Jesus har gjort for deg! Egon underviser med innsikt og forståelse for åpenbaringen i ordet, og han har evnen til å inspirere deg i Bibelens grunnsannheter.
Han har vært med og starte menigheter og bibelskoler i Norge, Danmark, Ukraina, Afrika og India, og leder et utstrakt misjonsarbeid gjennom Restoration, Familiekirkens misjonsarbeid.

Personal Link ×
Egon Davidsen

Egon Davidsen

Pastor og grunnlegger av Familiekirken

Maryann Davidsen

Pastor og grunnlegger av Familiekirken
info@familiekirken.no

Maryann har ledet, undervist og trenet andre i lovsang i mer enn 30 år. Hennes gave til å formidle bibelske sannheter om et liv i tilbedelse vil gi deg nøkler til å koble med Guds hjerte i lovsang i ditt eget liv. Hun underviser og preker også andre emner som vil inspirere deg til å leve et liv som gjenspeiler Jesus.

Personal Link ×
Maryann Davidsen

Maryann Davidsen

Pastor og grunnlegger av Familiekirken

Jan Halvorsen

Pastor og grunnlegger av Zoé Kirken i Fredrikstad
jan@zoe.no

Jan Halvorsen er pastor og grunnlegger av Zoé Kirken i Fredrikstad, en menighet som er engasjert både i lokalmiljøet og på misjonsfeltet, gjennom et vidstrakt arbeid med menigheter og barneskoler i India. Jan er dypt fundert i bibelske sannheter og hans spesiale er vekkelseshistorie, hvor han underviser levende og begeistret om de forskjellige menn og kvinner Gud har brukt opp igjennom historien, til å forandre byer og nasjoner med evangeliet.

Personal Link ×
Jan Halvorsen

Jan Halvorsen

Pastor og grunnlegger av Zoé Kirken i Fredrikstad

David Hudson

Forkynner og profet
info@familiekirken.no

David Hudson har en sterk profetisk tjeneste, som viser oss hvordan den profetiske tjenesten fungerer i Guds rike i dag. Hans undervisning om profeten i det gamle og nye testamentet vil sette fokus på den profetiske salvelsen, og hvordan den fungerer.

Personal Link ×
David Hudson

David Hudson

Forkynner og profet

Claus Møller

Evangelist
info@familiekirken.no

Claus Møller er en dynamisk evangelist som reiser verden rundt og forkynner evangeliet. Hans hjerte er å se mennesker bli frelst, helbredet og satt i brann med Guds kjærlighet og du vil bli «smittet» av hans iver for å leve for Jesus. Han opplever mange helbredelser i sin tjeneste for Gud.

Personal Link ×
Claus Møller

Claus Møller

Evangelist

Simon Henriksen

Pastor for barn i Familiekirken
simon@familiekirken.com

Simon har vært aktivt med i barne- og ungdomsarbeid siden han var tenåring og han formidler evangeliet med stor kreativitet, noe barna i Barnekirken får oppleve.

Her får du høre litt fra Simon: "Vi lever i en tid hvor troen blir satt på prøve. Som foreldre er vi med på å velge hva barna skal gjøre, hva de får se på og hva de bruker tiden til. Dette er vårt ansvar og helt avgjørende for barnets fremtid. Med de riktige verktøyene har vi en unik mulighet for å gi barna våre det beste. Det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne. Vi som foreldre må gi barna Guds ord og positive opplevelser av hvem Gud er. Det er viktig at barna får gode relasjoner til kirken og at kirken er et sted de har lyst til å være."

Velkommen i Barnekirken!

Personal Link ×
Simon Henriksen

Simon Henriksen

Pastor for barn i Familiekirken
Stop CISPA