Konto: 1503.42.34997 i DnB

Merk med gaver, misjon og/eller tiende

 

VIPPS:

Familiekirken i Follo, nr: 13465

og gi din gave

 

Fra utlandet:

SWIFT/BIC: DNBANOKKXXX

IBAN: NO11 1503 42 34997

 

Familiekirken blir drevet med frivillige gaver.

På møter, konferanser og forskjellige arrangementer vil det også være mulighet for å gi til Familiekirken i Follo sitt arbeid.

Gaver over kr 500,- og inntil kr 50 000 (i 2019), vil være fradragsberettiget. Dette registreres via Cornerstone/PSPS (Pinsebevegelsens registrering av gaver) på slutten av hvert kalenderår.

 

Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Malaki 3: 10

 Stop CISPA