Konto: 1503.42.34997 i DnB

Merk med gaver, misjon og/eller tiende

 

VIPPS:

Familiekirken i Follo, nr: 13465

og gi din gave

 

Fra utlandet:

SWIFT/BIC: DNBANOKKXXX

IBAN: NO11 1503 42 34997

 

Familiekirken blir drevet med frivillige gaver.

På møter, konferanser og forskjellige arrangementer vil det også være mulighet for å gi til Familiekirken i Follo sitt arbeid.

Gaver over kr 500,- og inntil kr 50 000 (i 2021), vil være fradragsberettiget. Dette registreres via Cornerstone/PSPS (Pinsebevegelsens registrering av gaver) på slutten av hvert kalenderår. Da må du opplyse om personnummer og fullt navn og adresse.

 

Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser og øse ut over dere velsignelse uten mål. Malaki 3: 10

 Stop CISPA