Barnekirkenlogo
I Familiekirken kan du ta med deg barna til Barnekirken, hvor det er tilrettelagt møte og aktiviter for barn. Barnekirken har et herlig, morsomt, Jesus-sentrert miljø hvor barna kan få venner, lære om Guds ord og møte Jesus.
Barna er med på første del av "voksen-møtet" og går så videre til Barnekirken (barn under 3 år bør ha følge av en forelder/foresatt eller eldre søsken).
I Barnekirken er det forskjellige aktiviteter: Bibelen presentert på en levende måte, et liten matbit/snack, film og lek hvor barna også kan bli kjent med hverandre.

Etter møtet skal barna hentes av foresatte.

Du og din familie er hjertelig velkommen til søndagene i Barnekirken!

Se klipp fra Hva skjer i Barnekirken?


Stop CISPA