Lørdagsbibelskole

Lørdagsbibelskole

6 lørdager våren 2022! (The teachings will be in English and Norwegian!)

LØRDAG 26 FEBRUAR KL 10-13

LØRDAG 12 MARS KL 10-13

LØRDAG 2 APRIL KL 10-13

LØRDAG 23 APRIL KL 10-13

LØRDAG 7 MAI KL 10-13

LØRDAG 21 MAI KL 10-13

Kom og få god bibelundervisning som bygger din tro i en krevende tid

TRO - HELBREDELSE - RETTFERDIGHET

Meld deg på: 473 59 639

Gratis, med kursmateriale

Servering av kaffe og snack

Ås Kulturhus, Seniorsenter Moerveien 1, 1430 Ås

Stop CISPA