Profetisk ord

Profetisk ord

SØNDAG 23/1 kl 11

Gudstjeneste i Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås.

Kom og hør pastor Egon dele det profetiske ordet for 2022!

Han taler over Familiekirken, over arbeidet i de forskjellige land Familiekirken jobber i gjennom Restoration og et profetisk ord for den aktuelle tiden vi lever i, i Norge og utover verden.

Dette blir på engelsk og norsk.

Hjertelig velkommen!

SUNDAY 23/1 at 11 am in Ås Kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås.

Come and hear Pastor Egon share the prophetic word for 2022!

He will talk about Familiekirken, about the different mission works through Restoration and a prophetic word for the current time we live in, in Norway and around the world. This will be in English and Norwegian.Welcome!

Stop CISPA