Vi samler inn til eget kirkebygg!

Vi samler inn til eget kirkebygg!

VIL DU VÆRE PARTNER MED OSS I PROSJEKT EGET BYGG?

Familiekirken vil investere i eget bygg. I dag har Familiekirken møter, konferanser og eventer og alt foregår i leide lokaler.

Visjonen er å ha et "eget hjem" for at menigheten kan vokse i dag og for fremtiden.

Det er opprettet en egen byggkonto for dette prosjektet, konto: 1080.51.82356.

Alle gaver over kr 500,- som blir registrert vil kunne bli innberettet til skatt, og medføre fradrag.

Ring gjerne mobil: 473 59 639 om du har spørsmål eller ønsker mer informasjon om dette prosjektet!

Stop CISPA