Egon 60 år!

Egon 60 år!

Vi gratulerer han med denne dagen og ønsker hans Guds rike velsignelse for dagen og framtiden!

Han har ett ønske for dette jubileet og det at han skal kunne være med og støtte kyllingfarm-prosjektet i India. Det har ligget på han som en byrde gjennom hele corona-tiden, å være med og hjelpe de som lider pga sult og fattigdom under lock-down der. Derfor ønsker han ingen blomster eller personlige gaver, men at du som vil gi han en oppmerksomhet gir en pengegave. Alle gaver går han får vil gå uavkortet til dette prosjektet. Når situasjonen er annerledes vil han ha en mindre feiring, men med smittevernsrestriksjoner m.m. så må det utsettes.

Du kan gi din gave ved å vippse til #13465 (Familiekirken i Follo)
eller til DNB konto: 1503 42 34997
Husk å merke gaven med EGON 60 år!

Stop CISPA