God jul!

I Nasjonalt bønnebrev står det litt om situasjonen vi alle lever i akkurat nå og det er spennende lesning. Paulus sa til de eldste i Efesus: "... jeg har forkynt for dere og undervist dere både offentlig og i hjemmene... husk på at jeg natt og dag og i tre år aldri har holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer". (Apg 20:21,31)

Paulus er vårt forbilde på hyrdetjenesten. Han underviste både offentlig og i hjemmene og han hadde oppfølging med hver enkelt han hadde ansvar for. Om dette ikke har vært vanlig før i menighetene så har det blitt nødvendig i 2020. Menighetslivet har blitt annerledes, men vi kan se at menigheten før oss både i Norge og i resten av verden har klart seg under slike spesielle omstendigheter. Vi lager dette spesielle nyhetsbrevet både fordi det er jul men også for å nå ut til deg!

Guds nærvær blir mange ganger mer virkelig for oss når omstendighetene er vanskelige. Husk han har lovet å være med oss alle dager helt til tidens ende.

Vi sender noen bilder fra både India og Familiekirken fra året som har gått. Dette for å minne hverandre på at selv om ting har vært vanskelige så har Gud vært trofast og vi kan feire at Jesus, Guds sønn kom til vår verden ikke når alt var på stell, men mitt i turbulente tider og utfordringer. Maria og Josefs reise til Betlehem var en tur som vanligvis tok 10 dager, men med en høygravid Maria tok det dobbelt så lang tid. Da de kom frem var det ikke en gang plass til dem noe sted, alt var opptatt. De måtte ta til takke med en stall. Det betyr ikke at Jesu fødsel var dårlig forberedt fra Guds side. Både hyrdene fra Betlehem som var de blant de laveste og kongene fra østen kom på besøk. Jesus fikk verdifulle gaver, både gull, røkelse og myrra som kanskje hjalp dem hele veien til Egypt og forsørget dem i noen år til de kunne dra tilbake til sitt hjem.

Gud er aldri overrasket og blir ikke overrumplet av verken nød eller covid. Han sitter på tronen og har full kontroll. La oss huske på det når vi går inn i julehøytiden og feire med stor glede og overbevisning om at Gud alltid regjerer og hans fiender alltid lider nederlag.

Med dette ønsker vi alle gledelig jul og med ønske om et fantastisk og seirende 2021!

Julehilsen fra Maryann og Egon Davidsen
Pastorpar, Familiekirken

Stop CISPA