AVLYST pga korona-restriksjoner

SØNDAG 6 desember avlyst. Vi vet ikke hva som skjer videre, men avventer beskjed fra kommuneoverlegen.

Pga korona-restriksjoner som alle er pålagt mht innendørs arrangementer, så kan vi ikke leie lokaler eller samles til gudstjeneste. Samlinger som bønn og lifegrupper vil kunne fortsette. 

Vi oppfordrer alle til å fortsette og be for menigheten, for landet vårt, for styresmakter lokalt og nasjonalt. Be om at viruset stoppes i Jesu navn. 

Hold kontakten og er det noe dere lurer på så ta kontakt. 

«Herren er vårt skjold og vår frelse, vår styrke og vårt vern» Salme 18

Gud velsigne dere!

Stop CISPA