Bøker fra Familiekirken

Bøker fra Familiekirken

Egon Davidsen har skrevet flere gode undervisningsbøker som vil hjelpe deg i din trosvandring. Boken, Rettferdighet - en gave fra Gud, er solgt i ca. 3000 eksemplarer. Denne boken har hjulpet mange til å forstå sin posisjon i Kristus, at vi er gjort rettferdige gjennom Jesu offer, og står rene og rettferdige innfor Gud.

Tro som overvinner er Egon Davidsen sin nyeste bok. Den gir deg bibelske sannheter og personlige opplevelser som viser at Gud er med i motgang, i økonomiske utfordringer og når livets omstendigheter utfordrer oss.

David - fra gjetergutt til konge, tar utgangspunkt i historien om kong David som ble salvet av Gud til å være konge i Israel, og som måtte stole på at Gud var med han midt vandringen. Dette er en bok om lederskap.

Simon Henriksen har skrevet en fantastisk kreativ bok med historier som berører emner barn og tweens møter i dag. Boken kan leses høyt sammen og kan danne grunnlag for mange gode samtaler.

Maryann Davidsen har skrevet en bok om lovsang, som er til inspirasjon både for musikere, lovsangere, ledere og pastorer. Bibelsk lovsang og egne erfaringer går hånd i hånd i denne boken, som også har bilder fra de mange stedene hun har tjent med lovsang.

Ved kjøp av flere bøker, til gaver, bibelskoler, bibelgrupper osv, får du rabatt. Ved kjøp av 10 bøker og oppover gis et avslag på 40%. (porto kommer i tillegg) Kontakt oss på info@familiekirken.com eller 473 59 639 for tilbud og bestilling.

Stop CISPA