Businesstreff

Businesstreff

Lørdag 5 mai kl 10 - 15

Inviterer vi til treff for alle som driver med en eller annen form for business, eller er aktiv i arbeidslivet.

Cato Lyngøy og Arne Sylta kommer og underviser og deler fra liv og tjeneste.

De har startet Hauge Business Network, Hauge Aqua og Hauge Micro Finance.

De ønsker at Hauge Business Network skal være en ressurs for kristne som vil tjene Gud innen forretningsliv og i arbeidslivet generelt. De ser et stort behov for nettverksbygging og veiledning i forretningslivet, og de har en visjon om at kristne skal kunne arbeide med integritet og ærlighet på arbeidsplassen.

Dette seminaret er et samarbeid med Restorationbibelskolen og det er åpent for alle som har lyst til å komme, enten du driver business eller ikke.

Hjertelig velkommen 5 mai i Ås Menighetshus, Johan K. Skanckes vei 7, 1430 Ås

Pris kr 200,- inkl lunsj&kaffe/te

Stop CISPA