Påsken i Familiekirken

Påsken i Familiekirken

I Familiekirken feirer vi påsken med to søndager hvor vi setter fokus på påskens innhold.

Påsken er den viktigste og eldste kristne høytiden og feires til minne om Jesu død og oppstandelse.

Påsken starter med Palmesøndag der Jesus drar inn i Jerusalem og hylles som konge.

Skjærtorsdag spiser han påskemåltid sammen med disiplene for siste gang og innstifter nattverden.

Langfredag blir han korsfestet på Golgata og dør.

På 1. Påskedag står han opp fra de døde og bringer forsoning til alle mennesker.

2. påskedag er også en fridag hvor vi fortsatt minnes hans oppstandelse.

Palmesøndag 25 mars blir det møte kl 11.00 med lovsang, forkynnelse, sang av Barnekirken, og deretter mat og fellesskap rundt bordene i kaféen.

Søndag 1 april, 1. påskedag har vi gudstjeneste kl 11.00 hvor vi minnes hans død og oppstandelse, der han banet vei for alle mennesker inn til Faderens hjerte. Det blir lovsang, forkynnelse, barnekirke og kaféfellesskap.

Du er hjertelig velkommen til en vandring gjennom påskens budskap!

Stop CISPA