TORSDAGSBØNN

TORSDAGSBØNN

Annenhver torsdag er det bønn kl 19 - 20.30 i Ås Menighetshus.

Her kan du komme om du er nysgjerrig på bønn, trenger forbønn eller bare vil være med og be for Follo, be for Familiekirken, eller for å løfte opp det som er på Guds hjerte i denne tiden.

Den første torsdagen i måneden er det felles bønn for interesserte fra forskjellige sammenhenger. Da er det spesielt bønn for Follo som er i fokus.

Det er også bønn en gang til hver måned. Følg med på kalenderen om du lurer på hvilke torsdager det er bønn!

Det blir et variert program, med lovsang, bønn og forbønn, ledet av Astrid Nestvold, forkynner og leder i Familiekirken.

Alle er hjertelig velkommen.

Stop CISPA