TORSDAGSBØNN

TORSDAGSBØNN

Annenhver torsdag er det bønn kl 19 - 20.30 i Ås Menighetshus. Her kan du komme om du er nysgjerrig på bønn, trenger forbønn eller bar ...

Read more
Stop CISPA