BARNEKIRKEN

BARNEKIRKEN

I Familiekirken kan du ta med deg barna i Barnekirken, hvor det er tilrettelagt møte og aktiviter for barn. Barna skal føle seg spesielt velkomne og ha mulighet til å få et nært forhold til Jesus. De er med på første del av "voksen-møtet" og går så videre til Barnekirken (barn under 3 år bør ha følge av en forelder/foresatt eller eldre søsken). I Barnekirken er det forskjellige aktiviteter: Bibelen presentert på en levende måte, et liten matbit/snack, film og lek hvor barna også kan bli kjent med hverandre. Etter møtet skal barna hentes av foresatte.
Du og din familie er hjertelig velkommen til søndagene i Barnekirken!
Stop CISPA