KONFERANSE!

Konferanse i Ås Kulturhus!

Torsdag 17 mars kl 19.00

Fredag 18 mars kl 19.00

Lørdag 19 mars

  • Kvinnemøte kl 12.00
  • Kveldsmøte kl 19.00

 

Søndag 20 mars

  • Møte kl 11.00 og kl 16.00
  • Kafé mellom møtene
  • Barnekirken har møte om formiddagen

 

Konferanse med biskop Richard Owusu fra Ghana og Jennifer Mirembe fra Uganda/London

Richard Owusu har en sterk tjeneste, hvor mange blir helbredet og satt fri fra forskjellige plager.

Jennifer Mirembe er en sangerinne med et herlig friskt budskap i sine sanger.

Hjertelig velkommen!

 

Conference in Ås Kulturhus!

Thursday, March 17 at 19:00

Friday, March 18 at 19:00

Saturday, March 19

  • Women's meeting at 12.00
  • Evening meeting at 19:00

 

Sunday, March 20

  • Meetings at 11.00 and 16.00
  • Café between meetings
  • Children Church at the 11 meeting

 

Conference with Bishop Richard Owusu from Ghana and Jennifer Mirembe from Uganda / London

Richard Owusu has a strong ministry, where many are healed and set free from various ailments.

Jennifer Mirembe is a singer with a lovely message in her songs.

Warmly welcome!

Stop CISPA