Ledere for Barnekirken

Ledere for Barnekirken

Lisa og Simon Henriksen er ledere for Barnekirken i Familiekirken. De har vært gift i 7 år og har to barn. De har begge lang erfaring fra menighetsliv; Lisa fra oppveksten i misjonærsfamilie i Danmark og Kenya, og Simon gjennom mange års tjeneste i Zoé Kirken, hvor han har vært aktivt med i barne- og ungdomsarbeidet. De er begge begavet med kreativitet og initiativ, og har et stort hjerte for at barna skal få lære Jesus å kjenne fra de tidligste barneår.

Hver søndag er det noe spesielt i Barnekirken for store og små barn. De under 3 år må ha følge av en foresatt eller eldre søsken. God bibelundervisning, fellesskap, dukkespill, aktiviteter, lovsang... listen fortsetter bare... om søndagen blir lang for barna er det alltid noe som foregår i Barnekirken!

Hjertelig velkommen!

(se mer om Familiekirkens lederskap under familiekirken.com/oss/struktur)

Stop CISPA