Follostevne

Follostevne

Follostevnet, det årlige fellesmøtet for Pinsemenighetene i Follo blir søndag 25. januar.

Møtene blir kl. 11.00 og 15.00.

Sted:  PINSEKIRKEN NESODDEN – Fjellveien 31, 1458 FJELLSTRAND
Det blir mulig å kjøpe middag mellom møtene.
Gaby (Gabriel) Gorjon taler i møtene. Gaby er pastor for menigheten i Laboulaye, Argentina. Menigheten som Solfrid og Roar Eriksen startet i sin tid som misjonærer i Argentina.
Menigheten i Laboulaye opplever vekst og framgang. For et par uker siden ble 50 nye kristne døpt i menigheten.
Elisabeth Ødegård Widmer leder en lovsangsgruppe som er satt sammen med lovsangere fra flere av Follo-menighetene.
Det blir søndagsskole i det første møtet, og på det andre møtet legges det tilrette for aktiviteter for barna.
Denne søndagen (25/1) er det ingen møter med Familiekirken i Ås Kulturhus.
Stop CISPA