Møte med Svein-Magne Pedersen.

I november hadde vi helbredelsesmøter med Svein-Magne Pedersen i Ås Kulturhus. Møtene startet kl 17 og folk sto i kø fra kl 14 for å få kølapp til forbønn. Da vi åpnet dørene en time før møtet strømmet folk inn, og salen ble fylt løpet av 10 minutter.

Det var en fantastisk helg, med fulle lokaler. Vi opplevde Guds berøring til legedom for mange mennsker, og det betydde mye for oss å se Svein-Magne Pedersens medfølelse og engasjement når han snakket med hver enkelt og betjente dem.

Svein-Magne Pedersen er en gudsmann av kaliber og har alltid møter med mange synlige og merkbare helbredelser. Han er kjent i hele landet og folk som ikke er vant til å gå på møter kommer gjerne på møtene hans. Det var lenge siden han hadde hatt møter på østlandsområdet, og folk kom langveisfra for å være med. Lørdag var lokalet fylt helt opp og noen måtte sitte på gangen, rundt 400 var innom møtene og rundt 35 personer søkte frelse.

Familiekirkens kafé var åpen både en time før møtet, og under forbønnen senere, så alle som hadde lyst kunne få seg litt å spise, en kopp kaffe og fellesskap.

Vi måtte være ute av Ås Kulturhus kl 02.00, men alle ble som kom ble bedt for og vi så mange oppleve helbredelse og endringer i deres liv. Det ble nevnt sykdommer som leddgikt, kne- og rygglidelser, forskjellige smerter, dårlig hørsel, astma, fibromyalgi, og psykiske plager opplevde å bli berørt av Guds kraft.

Det var en glede for oss å bli kjent med Svein-Magne og kona Solveig, og vi gleder oss til neste gang vi får mulighet til å være sammen!

se mer: http://www.mjl.no/art.php?i=780

Stop CISPA