Lovsang

Hvem tilber vi? Lovsang er ikke først og fremst sangen vi synger, men at vi utøser vårt hjerte for Gud i glede og takknemlighet over hva Han har gjort for oss og for at Han er den Han er! Hvem er Han så, denne allmektige Gud som er verdig all vår lovsang og tilbedelse?

Åp 1, 13 - 18: Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fotsid kjortel, ombundet med et gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og hans øyne som en ildslue. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn og hans røst var som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han sju stjerner og av hans munn gikk det ut et tveegget, skarpt sverd. Og hans ansikt var som solen når den skinner i all sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa: Frykt ikke! Jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøklene til døden og dødsriket.

Det er den Gud vi tilber! Lovsangen i Guds menighet skal være sterk og mane til samfunn med Gud. Vi må ikke fokusere på sangen i seg selv, men på relasjonen til Gud og muligheten for å gi Ham ære! I kontaktpunktet mellom himmel og jord, våre hjerter og Hans hjerte, når vi tilber Ham i ånd og sannhet, er alt mulig! Løft din sjel i lovsang til Jesus!

Stop CISPA