Familiekirken og Pinsebevegelsen

Familiekirken og Pinsebevegelsen

Fammiliekirken i Follo ble offisielt ønsket velkommen inn i Pinsebevegelsen fredag kveld på LED14 (www.led14.no). Det var i alt 14 menigheter som ble ønsket velkommen og av dem var det fire nyplantninger. Familiekirken er en av dem. Vi opplever det som viktig å være en del av et nettverk, og vi syns at det skjer mange positive ting i det pinsekarismatiske landskapet innen Pinsebevegelsen i Norge.

Stop CISPA