BIBELSKOLE

BIBELSKOLE

Restoration Bibelskole starter opp igjen med deltidsbibelskole høstsemesteret 2022 lørdag 26 februar!
Kom og få god bibelundervisning som bygger din tro i en krevende tid!  (også på engelsk)
LØRDAG 26 FEBRUAR KL 10-13
LØRDAG 12 MARS KL 10-13
LØRDAG 2 APRIL KL 10-13
LØRDAG 23 APRIL KL 10-13
LØRDAG 7 MAI KL 10-13
LØRDAG 21 MAI KL 10-13
TRO - HELBREDELSE - RETTFERDIGHET
Meld deg på: 473 59 639
Gratis, med kursmateriale
Servering av kaffe/te og snack
Sted: Ås Kulturhus, Seniorsenter Moerveien 1, 1430 Ås
Stop CISPA