VERTSKAP

VERTSKAP

I Familiekirken ønsker vi at alle skal føle seg velkommen og der har vertskapet en viktig funksjon. Alle skal kunne bli møtt med et smil når de kommer til våre møter og samlinger.
Vertskapet har også praktiske oppgaver før og etter møtene.
Ta kontakt om du ønsker å involvere deg i vertskap, på mail: info@familiekirken.com
Stop CISPA