MEDIA

MEDIA

Familiekirken er en moderne menighet og det er mange oppgaver på det tekniske området som er med på å synliggjøre visjonen.
Aktuelle oppgaver: Lyd, storskjerm/prosjektor, video/fotografering, opptak av preken (podcast), o.s.v.
Er du god til tekniske oppgaver eller ønsker å lære, så ta kontakt:
på mail:  info@familiekirken.com

 

Stop CISPA