inntrykk og tanker

inntrykk og tanker

Refleksjoner, inntrykk, tanker...

Nå er Familiekirken noen få uker gammel, og det vekkes mange tanker rundt de ukene som har gått siden vi startet søndagsgudtjenester i Familiekirken.

Takknemlighet til Gud – er en av de ting som virkelig har vært en del av hverdagen i denne oppstartsfasen, som vi ikke er ferdig med ennå! Guds trofasthet er uendelig. Han er trofast i små og store ting.

En stor ting var at vi fikk leie de flotte lokalene i Sentrumsveien 4 i Ski av Pinsekirken Salen. At vi har blitt så positivt mottatt av mange eksisterende menigheter og fellesskap i Follo er også en stor ting. Alle de flotte mennesker som har hjulpet med praktiske oppgaver i forbindelse med oppstart og de påfølgende ukene er også en stor ting.

Mange små ting som vi også tenker på er: De som har bakt kaker til søndagene, så alle kan kose seg med kaffe og fellesskap i avslutningen av søndagsgudstjenesten. De som har ryddet og gjort rent. De som har vasket duker. De som har mikset lyd. De som har pyntet. De som ber.

Listen blir uendelig, og så ser man at det er ikke store eller små ting, men at alt er en del i Guds store plan for menigheten. I Apostlenes gjerninger 2 ser vi at de troende var støtt og stadig sammen og hadde alt felles (En Levende Bok 1988). Uten at vi løfter og bærer sammen blir det ikke noe av hverken store eller små ting.

Åpningssøndagen den 8 september var en fantastisk dag med mange som kom for å prise Gud og feire oppstarten av Familiekirken. Jan og Margareth Halvorsen fra Zoé Kirken i Fredrikstad kom med en hilsen til menigheten fra Mika 7 om å speide etter Herren, vente på Gud, og et lovsangsband fra Zoé Kirken ledet lovsang. Det var parallelt barnemøte, og fest med ballonger og kake etter møtet.

Vi har også hatt mange fine møter etter dette, med gjestetalere, besøk av herlige lovsangere, og Guds nærvær. Et herlig vitnesbyrd vi fikk var fra en som hadde opplevd å bli helbredet fra leddsmerter i kroppen under forkynnelsen. Gud er god! Vi gleder oss til fortsettelsen og vår bønn er at vi skal leve i troskap mot sannheten, og forkynne om Jesus til alle mennesker.

 

Salme 138, 2 Jeg bøyer meg mot ditt hellige tempel, jeg priser ditt navn for din miskunn og troskap. Du har gjort ditt navn og ditt ord større enn alt.

Stop CISPA