tolkeutstyr

tolkeutstyr

In Familiekirken we want to have translation to English in all Sunday services. We have started to invest in equipment that can be used for simultaneous interpretation via headphones. We see that a good number of people that come for the meetings, speak English as their language before Norwegian. We want to facilitate for these, so that many may come to worship in Familiekirken and therefore we would like to invest in this group.

If you feel reminded to give into this project, so give a gift and mark the gift "translation".

Account no: 9791.11.05806 Verdibanken

I Familiekirken vil vi ha tolkning til engelsk på alle søndagsgudstjenester. Vi er igang med å investere i utstyr som kan brukes til simultan-tolkning via høretelefoner. Vi ser at en god del av møtedeltagerne snakker engelsk som deres nærmeste språk før norsk. Vi ønsker å fasilitere for disse, slik at mange kan komme til gudstjeneste i Familiekirken, og vil derfor gjerne investere i denne gruppen.

Om du kjenner deg minnet om å gi inn i dette prosjektet, så gi gjerne en gave og merk gaven med "tolkning".

Kontonr: 9791.11.05806 Verdibanken

Les mer i pastorens blogg

Stop CISPA