inchristYOUNG! / våren 2018 har vi ikke Young-gruppe, følg med for ny info!

Young er en Lifegruppe for unge og internasjonale hvor du kan møte nye venner, ha det gøy og så mye mer!

Relasjonsbygging gjennom forskjellige aktiviteter som kafébesøk, bowling, m.m.

Noen ganger møtes Young også i et hjem, hvor det er fellesskap og samtale om bibelen og kristenliv.

Young - bygger på å finne Jesus sammen med andre i et miljø hvor man kan få svar på sine spørsmål,  bli en etterfølger av Jesus i hverdagen, på skolen, i venneflokken.

Kontakt oss på e-post: info@familiekirken.com eller følg oss på Facebook

Spring 2018 we don´t have a Young group, keep in touch for new info!

Young is a Life Group for young and internationals, where you can meet new friends, have fun and so much more!

Building relationship through various activities such as meeting in cafés, going bowling, and much more.

Sometimes Young will also meet in a home, where there is fellowship and conversation about the Bible and Christian life.

Young - is based on finding Jesus together with others in an environment where you can get answers to your questions, become a follower of Jesus in everyday life, at school, in the peer group.

Contact us on e-mail: info@familiekirken.com or follow us on Facebook


Stop CISPA