Lifegrupper

Lifegrupper

I fellesskapet i Lifegruppene vil du kunne bygge relasjon med andre i en smågruppe-setting. Her vil du også få undervisning og trening som hjelper deg til å bli en etterfølger av Jesus, og lære å kjenne Faderens kjærlighet og oppleve Den Hellige Ånds fellesskap.
Uansett hvor i Follo eller Oslo sør du bor, kan du være med i en Lifegruppe og oppleve fellesskap med andre i en lokal setting i hverdagen. Her gis det plass til undervisning, lovsang, bønn, kaffe og mulighet for å dele hjerte på tvers av bakgrunn og alder!
 
Stop CISPA